Plan działania na rok 2021

Szanowni Beneficjenci! Jak pisałem ostatnio, nie otrzymałem dofinansowania na nasz Projekt na 2021 rok. Niemniej nasz Projekt pod nową nazwą „Polonistyki na Ukrainie 2021” istnieje! Będzie firmowany przez Fundację na Rzecz Dwujęzyczności Edunowa. W ramach tego projektu jestem otwarty na wszelką współpracę w zakresie:

  • szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli i studentów polonistyk;
  • kilkudniowych kursów językowych (metodyka kulturowa) dla studentów polonistyk;
  • kilkudniowych Spotkań z Kulturą Polską dla studentów polonistyk i lektoratów języka polskiego;
  • metodycznych szkoleń on-line;
  • zorganizowania szkoły letniej: 10 dniowego kursu językowo-kulturowego z elementami metodyki nauczania języka polskiego za granicą – odpłatnie w Krakowie, w sierpniu, koszt ok. 400 zł (kurs, wynajęcie sali, materiały), możliwa pomoc w zakwaterowaniu.

Jednocześnie zapraszam do dalszego redagowania naszej Bibliografii.

Serdecznie pozdrawiam,

Jerzy Kowalewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.