Artykuły

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi poniżej oraz do nadsyłania tekstów Państwa autorstwa.

Marta Kowalewska, O transkrypcji z języka ukraińskiego słów kilka, https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2022/03/transkrypcja.pdf

Jerzy Kowalewski, O trzech takich, co zabrali (prawie) wszystko – jak w 2020 roku fundusze dzielili, https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2022/02/o-trzech-takich.pdf

Ольга Туз, Анна Наконечна, ВИКОРИСТАННЯ ВИБРАНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
, https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/02/Ольга-Туз-Анна-Наконечна-Кафедра-польської-філології-Львівський-національний-університет-імені-Івана-Франка.pdf

Jerzy Kowalewski, Obecność dorobku naukowego polonistów ukraińskich w polskich publikacjach naukowych, https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2023/02/wroclaw2021-jerzy-kowalewski.docx