Konkurs Wiedzy o Polsce 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Polsce. Tradycyjnie odbędzie się on w ramach Łuckich Dialogów z Kulturą Polską. Przeznaczony jest dla studentów polonistyk i uczestników lektoratów języka polskiego studiujących na Ukrainie. W tym roku pytania testowe oparte zostaną na treści wykładu o polskiej kulturze, który zostanie wygłoszony 3.10.2022 o godzinie 10.00. Linki do wykładu oraz testu zostaną przesłane uczestnikom po zgłoszeniu na poniższym formularzu:

https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2022/09/formularz_Luckie-Dialogi1.doc

Nowy rok akademicki 2022/2023

Pragnę przekazać Państwu najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku Akademickiego. Rozpoczynamy go w jakże trudnym czasie. Wierzę głęboko, że będzie to rok przełomowy, kiedy to zakończy się wojna i świętować będziemy zwycięstwo we wszystkich ośrodkach polonistycznych, po powrocie do wykładowych sal wszystkich studentów i pracowników naukowych – całych i zdrowych! Życzę Państwu siły do przetrwania, optymizmu mimo wszystko! Trzymajcie się!

Nasz projekt Polonistyki na Ukrainie wciąż, mimo trudności, trwa. Niestety, trzeci rok z rzędu nie uzyskaliśmy dofinansowania od Rządu Polskiego. W tym roku 5 z 6 projektów zostało zakwalifikowanych do dofinansowania przez „niezależnych ekspertów”, ale – po 24.02. zostały one bezprawnie „wyzerowane” przez Pełnomocnika Rządu w KPRM Jana Dziedziczaka. wskutek tego m.in. nie odbędzie się Biesiada Polonistyczna (a mogłaby w systemie hybrydowym), studenci I roku nie otrzymają zwrotu za czesne, nie ma środków na nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o Polsce i in. Jestem jednak optymistą i wierzę, że będzie to rok przełomowy i następne będą już tylko lepsze.

Serdecznie pozdrawiam!

Krakowskie Spotkania z kulturą Polski!

Zapraszam wszystkich przebywających w Polsce: studentów, polonistów na cotygodniowe spotkania z polską kulturą. Po „lekcjach” przeznaczonych dla uchodźców spotkania integracyjno-metodyczne m.in. nt. nauczania kultury i idei mikrokursów kulturowych. Miejsce spotkań: Kraków, ul. Bydgoska 19A (tam, gdzie mieliśmy kursy przed egzaminami certyfikatowymi). Istnieje możliwość spotkań też w innych miastach w Polsce, ale niech Kraków będzie taką naszą tymczasową polonistyką ukraińską w Polsce. Oby jak najkrócej i oby jak najszybciej było nam dane spotkać się znów w Wolnej Ukrainie. Daty spotkań: 10 marca, 17 marca, 22 marca, 31 marca.

Wszystkiego Dobrego!

Szanowni Poloniści! Przyjmijcie, proszę, najlepsze z możliwych życzenia na ten świąteczny czas i na nadchodzący Nowy Rok, już 2022. Spełnienia wszelkich – nie tylko polonistycznych – planów, zrealizowania projektów, tych Wielkich i całkiem zwyczajnych, wielu spotkań na żywo i tylko pozytywnych myśli!

Spotkania z kulturą polską

Niestety, nie udało nam się w tym roku spotkać na żywo w Łucku na spotkaniach z kulturą polską zaplanowanych na 21.11. – przez pandemię. Odbyło się tylko spotkanie on-line na temat kultury w nauczaniu języka polskiego. Na prośbę uczestników umieszczam prezentację z tego spotkania, jak też prezentację z panelu dydaktycznego.

https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/12/londyn-2021.pdf

https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/12/Luck-2021.pdf

Wyniki III edycji Konkursu Wiedzy o Polsce w Łucku

Ogólnie do konkursu (w ramach „Łuckich Dialogów z Kulturą Polską – 2021”) przystąpiło 66 uczestników z ośmiu miast Ukrainy: Kijowa, Lwowa, Łucka, Winnicy, Charkowa, Tarnopola, Dnipra i Kamieńca Podolskiego. W tym roku Lwów reprezentowały dwie instytucje: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki (bardzo licznie) i Politechnika Lwowska. Do olimpiady przystąpili też studenci z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Uniwersytetu Celnictwa i Finansów w Dniprze, Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka, Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Karazina, Narodowego Uniwersytetu imienia I. Ohijenki w Kamieńcu Podolskim i Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (z dwóch wydziałów – Filologii i Dziennikarstwa oraz Stosunków Międzynarodowych).

Pierwsze miejsce zdobył Eduard Prudnikow, student pierwszego roku Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego.

Drugie miejsce przyznano trojgu uczestników;

  1. Jana Jankiwska, studentka III roku filologii polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki;
  2. Ulana Stadijczuk, studentka II roku polonistyki Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki;
  3. Dmytro Bojko, student III roku polonistyki Wydziału Filologii Obcej Narodowego Uniwersytetu im. I. Ohijenki w Kamieńcu Podolskim

Trzecią nagrodę zdobyły również trzy uczestniczki:

  1. Daria Ujazdowska, reprezentująca polonistykę Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki;
  2. Julia Mychaluk, z  pierwszego roku polonistyki Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki;
  3. Sołomia Kusz, studentka Wydziału Historycznego Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka.

Także Jury w tym roku wyróżniło następujące osoby mające wysokie wyniki:

  1. Ołena Cybań, studentka II roku filologii polskiej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Karazina;
  2. Illa Nowak, student II roku Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki;
  3. Marta Wengryn, studentka IV roku filologii polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki.

Uczestnicy otrzymają dyplomy i wyróżnienia drogą pocztową, na zwycięzców czekają też nagrody. Wyrażamy wdzięczność Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku za wsparcie III edycji Konkursu Wiedzy o Polsce.

Poniżej testy (w wersji roboczej z roku 2020 i 2021):

2020: https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/10/test-luck-2020.docx

2021: https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/10/test-luck-2021.docx