V Biesiada Polonistyczna

Szanowni Poloniści!

Serdecznie zapraszam do udziału w V Biesiadzie Polonistycznej, tym razem on-line. Nasze spotkanie zorganizuje polonistyka lwowska. Szczegółowy program wkrótce. Planujemy: wykład polonistek lwowskich (szczegóły na plakacie), a potem wirtualną Biesiadę. W tym roku nie udało się zdobyć środków na stypendia „celowe” dla młodych naukowców, niemniej zachęcamy do podzielenia się informacjami na temat aktualnie prowadzonej działalności naukowej – projektów, badań, publikacji, prac nad publikacjami itd. – związanej jak zawsze z szeroko rozumianą polskością i kulturą polską. Rejestracja pod linkiem: http://tiny.cc/6ld1tz.

II Konkurs Wiedzy o Polsce

Serdecznie zapraszamy studentów polonistyk i lektoratów języka polskiego na Ukrainie. Zgłoszenia do 7 listopada. Telefony informacyjne: +380977614053; +380507191360.

E-maile: svitlanasuhareva@gmail.com; nata_cl@ukr.net

W tym roku w trybie on-line. Pytania w testach są w tym roku oparte na odniesieniach kulturowych w książkach: „Hurra 1”, „Hurra 2”, „Hurra 3” i „Krok po kroku 1”.

Formularz: https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2020/11/formularz_Luckie-Dialogi.doc

Stypendia jeszcze w 2020 roku

Szanowni Beneficjenci!

Aktualnie próbuję zrealizować jeszcze przynajmniej kilka działań w 2020 roku. Jestem po rozmowie w fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie – ustalenia trwają. Póki co Fundacja zachęca do składania wniosków stypendialnych przez studentów i doktorantów polskiego pochodzenia: https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/ Trzeba się spieszyć!

Nowy rok akademicki

Szanowni Państwo!

Na progu nowego roku akademickiego 2020/2021 pragnę złożyć Państwu jak najlepsze życzenia – przede wszystkim powrotu do normalności. Za normalne uważam budowanie relacji podczas spotkań wspólnot akademickich. To z tych spotkań na zajęciach, wykładach, warsztatach, konferencjach, seminariach itd. wynika rozwój myśli, a w konsekwencji wiedzy i umiejętności. Też na naszej polonistycznej działce. Bardzo już tęsknię za tym, czego nie zastąpi żaden najlepszy nawet kontakt internetowy…

Naszego Projektu wciąż nie ma, pozostaje nam zatem czekać. Ale czekając twórczo, proszę o ewentualne pomysły – co bez środków finansowych i przy zamkniętych granicach można zrobić. Proszę o aktualizację danych bibliograficznych – sprawa wciąż aktualna. Proszę też o dzielenie się tym, co Państwo robią w tych trudnych warunkach, o zapraszanie się nawzajem. Damy radę!!!

List do Beneficjentów

Szanowni Państwo,

Beneficjenci Projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie”

               Z przykrością muszę poinformować, że nasz Projekt na razie jest zawieszony – dofinansowanie projektów zostało przeniesione z Senatu RP do MSZ RP, które jak na razie nie ogłosiło konkursów na rok 2020 i – prawdopodobnie – już tego w tym roku nie zrobi.

               W związku z tą sytuacją postanowiłem utworzyć stronę internetową, na której umieściłem nasz pięcioletni dorobek: prace naukowe powstałe w ramach stypendiów, bibliografię prac naukowych (wciąż uzupełniam – proszę o dane!). Mam nadzieję, że strona ta będzie kontynuacją naszych spotkań i jakoś przetrwamy trudne czasy.

               Strona ta jest, jaka jest – sam ją tworzę, ma jeszcze jakieś problemy techniczne (na stronę główną wracamy cofnięciem strony…), ale jest. Tu będę umieszczał wszelkie informacje o ewentualnej reaktywacji Projektu.

Adres strony: www.polonistykinaukrainie.pl

Nasza nowa poczta: kontakt@polonistykinaukrainie.pl

               Być może uda nam się, własnymi środkami, zrealizować choć część naszych planowanych działań. Wszelkie propozycje, pomysły, sugestie, zaproszenia i plany mile widziane 😊.

               Serdecznie pozdrawiam,

               Jerzy Kowalewski