List do Beneficjentów

Szanowni Państwo,

Beneficjenci Projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie”

               Z przykrością muszę poinformować, że nasz Projekt na razie jest zawieszony – dofinansowanie projektów zostało przeniesione z Senatu RP do MSZ RP, które jak na razie nie ogłosiło konkursów na rok 2020 i – prawdopodobnie – już tego w tym roku nie zrobi.

               W związku z tą sytuacją postanowiłem utworzyć stronę internetową, na której umieściłem nasz pięcioletni dorobek: prace naukowe powstałe w ramach stypendiów, bibliografię prac naukowych (wciąż uzupełniam – proszę o dane!). Mam nadzieję, że strona ta będzie kontynuacją naszych spotkań i jakoś przetrwamy trudne czasy.

               Strona ta jest, jaka jest – sam ją tworzę, ma jeszcze jakieś problemy techniczne (na stronę główną wracamy cofnięciem strony…), ale jest. Tu będę umieszczał wszelkie informacje o ewentualnej reaktywacji Projektu.

Adres strony: www.polonistykinaukrainie.pl

Nasza nowa poczta: kontakt@polonistykinaukrainie.pl

               Być może uda nam się, własnymi środkami, zrealizować choć część naszych planowanych działań. Wszelkie propozycje, pomysły, sugestie, zaproszenia i plany mile widziane 😊.

               Serdecznie pozdrawiam,

               Jerzy Kowalewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.