Wszystkiego Dobrego!

Szanowni Poloniści! Przyjmijcie, proszę, najlepsze z możliwych życzenia na ten świąteczny czas i na nadchodzący Nowy Rok, już 2022. Spełnienia wszelkich – nie tylko polonistycznych – planów, zrealizowania projektów, tych Wielkich i całkiem zwyczajnych, wielu spotkań na żywo i tylko pozytywnych myśli!

Spotkania z kulturą polską

Niestety, nie udało nam się w tym roku spotkać na żywo w Łucku na spotkaniach z kulturą polską zaplanowanych na 21.11. – przez pandemię. Odbyło się tylko spotkanie on-line na temat kultury w nauczaniu języka polskiego. Na prośbę uczestników umieszczam prezentację z tego spotkania, jak też prezentację z panelu dydaktycznego.

https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/12/londyn-2021.pdf

https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/12/Luck-2021.pdf

Wyniki III edycji Konkursu Wiedzy o Polsce w Łucku

Ogólnie do konkursu (w ramach „Łuckich Dialogów z Kulturą Polską – 2021”) przystąpiło 66 uczestników z ośmiu miast Ukrainy: Kijowa, Lwowa, Łucka, Winnicy, Charkowa, Tarnopola, Dnipra i Kamieńca Podolskiego. W tym roku Lwów reprezentowały dwie instytucje: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki (bardzo licznie) i Politechnika Lwowska. Do olimpiady przystąpili też studenci z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Uniwersytetu Celnictwa i Finansów w Dniprze, Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka, Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Karazina, Narodowego Uniwersytetu imienia I. Ohijenki w Kamieńcu Podolskim i Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (z dwóch wydziałów – Filologii i Dziennikarstwa oraz Stosunków Międzynarodowych).

Pierwsze miejsce zdobył Eduard Prudnikow, student pierwszego roku Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego.

Drugie miejsce przyznano trojgu uczestników;

 1. Jana Jankiwska, studentka III roku filologii polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki;
 2. Ulana Stadijczuk, studentka II roku polonistyki Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki;
 3. Dmytro Bojko, student III roku polonistyki Wydziału Filologii Obcej Narodowego Uniwersytetu im. I. Ohijenki w Kamieńcu Podolskim

Trzecią nagrodę zdobyły również trzy uczestniczki:

 1. Daria Ujazdowska, reprezentująca polonistykę Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki;
 2. Julia Mychaluk, z  pierwszego roku polonistyki Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki;
 3. Sołomia Kusz, studentka Wydziału Historycznego Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka.

Także Jury w tym roku wyróżniło następujące osoby mające wysokie wyniki:

 1. Ołena Cybań, studentka II roku filologii polskiej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Karazina;
 2. Illa Nowak, student II roku Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki;
 3. Marta Wengryn, studentka IV roku filologii polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki.

Uczestnicy otrzymają dyplomy i wyróżnienia drogą pocztową, na zwycięzców czekają też nagrody. Wyrażamy wdzięczność Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku za wsparcie III edycji Konkursu Wiedzy o Polsce.

Poniżej testy (w wersji roboczej z roku 2020 i 2021):

2020: https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/10/test-luck-2020.docx

2021: https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/10/test-luck-2021.docx

Nowy Rok Akademicki!

Z okazji nowego roku akademickiego 2021/22 pragnę złożyć Państwu najlepsze z możliwych życzenia: przede wszystkim, aby ten rok był wreszcie w miarę normalny, żebyśmy mogli uczyć i spotykać się w wykładowych salach, realizować swoje pomysły naukowe i dydaktyczne w licznych spotkaniach „na żywo”. I wiele wytrwałości, cierpliwości… Jak zawsze.

Zwracam się też do Państwa z prośbą o przesyłanie pomysłów na wspólne działania w roku 2022 – nadchodzi bowiem czas pisania projektów – może w tym roku się uda uzyskać dofinansowanie? A póki co przypomnę, że możemy działać w ramach własnych środków – proszę przeczytać poprzedni wpis.

Do zobaczenia na Ukrainie, wszystkiego dobrego!

Plan działania na rok 2021

Szanowni Beneficjenci! Jak pisałem ostatnio, nie otrzymałem dofinansowania na nasz Projekt na 2021 rok. Niemniej nasz Projekt pod nową nazwą „Polonistyki na Ukrainie 2021” istnieje! Będzie firmowany przez Fundację na Rzecz Dwujęzyczności Edunowa. W ramach tego projektu jestem otwarty na wszelką współpracę w zakresie:

 • szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli i studentów polonistyk;
 • kilkudniowych kursów językowych (metodyka kulturowa) dla studentów polonistyk;
 • kilkudniowych Spotkań z Kulturą Polską dla studentów polonistyk i lektoratów języka polskiego;
 • metodycznych szkoleń on-line;
 • zorganizowania szkoły letniej: 10 dniowego kursu językowo-kulturowego z elementami metodyki nauczania języka polskiego za granicą – odpłatnie w Krakowie, w sierpniu, koszt ok. 400 zł (kurs, wynajęcie sali, materiały), możliwa pomoc w zakwaterowaniu.

Jednocześnie zapraszam do dalszego redagowania naszej Bibliografii.

Serdecznie pozdrawiam,

Jerzy Kowalewski