O mnie

Jestem (byłem) koordynatorem projektu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie”.