Zapraszamy do udziału w 5. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce

Zapraszamy do udziału w kolejnej, piątej już edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce. W tym roku pytania będą ułożone na podstawie treści zawartych w poradniku „Uczyć inaczej”. Poradnik dostępny jest na stronie Polonistyki na Ukrainie.pl ( www.polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2023/05/ksiazka_A4.pdf ). Plus – jak zawsze 😊– kilka pytań ekstra ze zaktualizowanej w tym roku kultury polskiej (media, internet, reklamy, piosenki itp.). Formularz można pobrać m.in. tu: https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2023/10/formularz_Luckie-Dialogi-2023.doc i odesłać wypełniony na podany w formularzu adres mejlowy (nie do mnie!!!).