Krakowskie Spotkania z kulturą Polski!

Zapraszam wszystkich przebywających w Polsce: studentów, polonistów na cotygodniowe spotkania z polską kulturą. Po „lekcjach” przeznaczonych dla uchodźców spotkania integracyjno-metodyczne m.in. nt. nauczania kultury i idei mikrokursów kulturowych. Miejsce spotkań: Kraków, ul. Bydgoska 19A (tam, gdzie mieliśmy kursy przed egzaminami certyfikatowymi). Istnieje możliwość spotkań też w innych miastach w Polsce, ale niech Kraków będzie taką naszą tymczasową polonistyką ukraińską w Polsce. Oby jak najkrócej i oby jak najszybciej było nam dane spotkać się znów w Wolnej Ukrainie. Daty spotkań: 10 marca, 17 marca, 22 marca, 31 marca.