Wyniki III edycji Konkursu Wiedzy o Polsce w Łucku

Ogólnie do konkursu (w ramach „Łuckich Dialogów z Kulturą Polską – 2021”) przystąpiło 66 uczestników z ośmiu miast Ukrainy: Kijowa, Lwowa, Łucka, Winnicy, Charkowa, Tarnopola, Dnipra i Kamieńca Podolskiego. W tym roku Lwów reprezentowały dwie instytucje: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki (bardzo licznie) i Politechnika Lwowska. Do olimpiady przystąpili też studenci z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Uniwersytetu Celnictwa i Finansów w Dniprze, Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka, Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Karazina, Narodowego Uniwersytetu imienia I. Ohijenki w Kamieńcu Podolskim i Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (z dwóch wydziałów – Filologii i Dziennikarstwa oraz Stosunków Międzynarodowych).

Pierwsze miejsce zdobył Eduard Prudnikow, student pierwszego roku Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego.

Drugie miejsce przyznano trojgu uczestników;

  1. Jana Jankiwska, studentka III roku filologii polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki;
  2. Ulana Stadijczuk, studentka II roku polonistyki Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki;
  3. Dmytro Bojko, student III roku polonistyki Wydziału Filologii Obcej Narodowego Uniwersytetu im. I. Ohijenki w Kamieńcu Podolskim

Trzecią nagrodę zdobyły również trzy uczestniczki:

  1. Daria Ujazdowska, reprezentująca polonistykę Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki;
  2. Julia Mychaluk, z  pierwszego roku polonistyki Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki;
  3. Sołomia Kusz, studentka Wydziału Historycznego Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka.

Także Jury w tym roku wyróżniło następujące osoby mające wysokie wyniki:

  1. Ołena Cybań, studentka II roku filologii polskiej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Karazina;
  2. Illa Nowak, student II roku Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki;
  3. Marta Wengryn, studentka IV roku filologii polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki.

Uczestnicy otrzymają dyplomy i wyróżnienia drogą pocztową, na zwycięzców czekają też nagrody. Wyrażamy wdzięczność Konsulatowi Generalnemu RP w Łucku za wsparcie III edycji Konkursu Wiedzy o Polsce.

Poniżej testy (w wersji roboczej z roku 2020 i 2021):

2020: https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/10/test-luck-2020.docx

2021: https://polonistykinaukrainie.pl/wp-content/uploads/2021/10/test-luck-2021.docx