Stypendia jeszcze w 2020 roku

Szanowni Beneficjenci!

Aktualnie próbuję zrealizować jeszcze przynajmniej kilka działań w 2020 roku. Jestem po rozmowie w fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie – ustalenia trwają. Póki co Fundacja zachęca do składania wniosków stypendialnych przez studentów i doktorantów polskiego pochodzenia: https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/ Trzeba się spieszyć!

Nowy rok akademicki

Szanowni Państwo!

Na progu nowego roku akademickiego 2020/2021 pragnę złożyć Państwu jak najlepsze życzenia – przede wszystkim powrotu do normalności. Za normalne uważam budowanie relacji podczas spotkań wspólnot akademickich. To z tych spotkań na zajęciach, wykładach, warsztatach, konferencjach, seminariach itd. wynika rozwój myśli, a w konsekwencji wiedzy i umiejętności. Też na naszej polonistycznej działce. Bardzo już tęsknię za tym, czego nie zastąpi żaden najlepszy nawet kontakt internetowy…

Naszego Projektu wciąż nie ma, pozostaje nam zatem czekać. Ale czekając twórczo, proszę o ewentualne pomysły – co bez środków finansowych i przy zamkniętych granicach można zrobić. Proszę o aktualizację danych bibliograficznych – sprawa wciąż aktualna. Proszę też o dzielenie się tym, co Państwo robią w tych trudnych warunkach, o zapraszanie się nawzajem. Damy radę!!!